2. september, Europarettslunsj: ESA og «Oslo-modellen» – begrensning av underleverandørkjeder i offentlige anskaffelser

  • 30. august 2021

ESA sendte i juni 2020 et åpningsbrev til norske myndigheter hvor det hevdes at begrensningene på leverandørkjedene i «Oslo-modellen» er en uforholdsmessig restriksjon i strid med anskaffelsesdirektivene og tjenestefriheten. ESA viser til Vitali-avgjørelsen, og på dette arrangementet vil stipendiat Trygve Harlem Losnedahl gjennomgå hvorfor han mener ESA feiltolker Vitali-avgjørelsen.

«Oslo-modellen» skal begrense arbeidslivskriminalitet og sosial dumping er retningslinjer innen offentlige anskaffelser. Ett av virkemidlene har vært å begrense antall ledd i underleverandørkjedene.

Arrangør er Senter for europarett ved Universitetet i Oslo. Tid og sted: 2. sep. 2021 12:00–13:00, Europarettens møterom & Zoom

Mer informasjon og lenke til sendingen (Zoom) (Senter for europarett, 30.08.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie