Multilingualism and communication in the transnational construction site
Kamilla Kraft

Avhandlingen forligger ikke på nett. Les om avhandling, og disputas 26.05.2017  på nettsidene til UiO: Flerspråklighet på norske byggeplasser: en studie av interkulturell kommunikasjon og sosial lagdeling: en studie av interkulturell kommunikasjon og sosial lagdeling

Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo (UiO).

Publiseringsår: 
2017

Relaterte nyheter

Relaterte seminarer