Bidrag i: Atypical Employment in Aviation. Final Report

Bidrag i: Atypical Employment in Aviation. Final Report

Final Report

Rapporten handler om atypiske ansettelser i luftfarten. Nasjonale eksperter fra til sammen 11 europeiske land har bidratt, og Fafo ved Anne Mette Ødegård har bidratt med nasjonal rapportering fra Norge.

Rapporten er forfattet av Prof Dr Yves Jorens, Mr Dirk Gillis, Ms Lien Valcke, Ms Joyce De Coninck. Alle ved Ghent University.

Nettutgave

Publikasjonsår: 2015
Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie