Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –covid-19

Samfunnsøkonomisk vurdering av smitteverntiltak –covid-19

Rapport fra ekspertgruppe på oppdrag for Helsedirektoratet

Gruppen ble opprettet 25.mars 2020.
Rapporten overlevert 7. april 2020

Ekspertgruppens medlemmer:
Steinar Holden, leder (Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo)
Thomas von Brasch (Statistisk sentralbyrå)
Kjersti Næss Torstensen (Norges Bank)
Jon Magnussen (NTNU)
Erik Magnus Sæther (Oslo Economics)
Tone Evje (Nærings-og fiskeridepartementet)
Vegard HoleHirsch (Finansdepartementet)
Lars Fjell Hansson (Finansdepartementet)
Kjartan Sælensminde (Helsedirektoratet)
Preben Aavitsland (Folkehelseinstituttet)
John-Arne Røttingen(Forskningsrådet)

Publikasjonsår: 2020
Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie