(Stortinget, 11.10.18)

Vil staten gripe inn overfor underbetalte rumenske sjåfører?

Vil staten gripe inn overfor underbetalte rumenske sjåfører?

– Hva vil statsråden foreta seg for å få en slutt på at det statseide selskapet Bring driver med hensynsløs underbetaling og grov utnytting av lastebilsjåfører fra Øst-Europa? var spørsmålet fra stortingsrepresentant Øystein Langholm Hansen (A).

Hans begunnelse for spørsmålet er: – Flere medier i Norge, Sverige og Storbritannia har den siste tiden brakt oppslag om at rumenske lastebilsjåfører i Bring Trucking Slovakia, et datterselskap til Posten Norge, skal være ansatt på helt uakseptable lønnsbetingelser.

torbjorn roe isaksenSpørsmålet var rettet til samferdselsministeren. Rette vedkommende var næringsministeren, og Torbjørn Røe Isaksen svarer blant annet: – Staten som eier er ikke involvert i operative forhold i Posten Norge AS, selskapets datterselskaper, og skal heller ikke være det i andre selskaper der staten har eierinteresser. Les hele spørsmålet og svaret (Stortinget, 11.10.18)

Forrige/neste