(bygg.no, 19.12.18)

Verftssaken: ESA lukker klagesaken fra arbeidsgiverne

Verftssaken: ESA lukker klagesaken fra arbeidsgiverne

Den norske arbeidsgiversiden klaget inn til EFTA i 2013. I dag besluttet kollegiet som er det øverste organet i ESA, å lukke klagesaken. Partene opplyser at de allerede en stund har kjent til avgjørelsen. ESA mener dagens regler for utenlandske verftsarbeidere er bra nok.

Arbeiderne får reise, kost og losji innenfor Norge, men ikke reisen til landet. Tariffnemnda kom til sin avgjørelse 11. oktober i år.

Les hele saken (bygg.no, 19.12.18)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Relaterte seminarer

Forrige/neste