YrkesBil, 22.09.20

Veivesenet med nytt forslag i kampen mot transportkriminalitet

Statens vegvesen foreslår nå å etablere en tverretatlig faggruppe, bestående av Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Politiet, i tillegg til Statens vegvesen. Regjeringen reviderer for tiden sin strategi mot arbeidslivskriminalitet. Vegvesenet har også foreslått at tiltaket tas inn i strategien.

Den seneste tiden har det kommet flere rapporter hvor det beskrives og dokumenteres utstrakt kriminell virksomhet i transportbransjen.

– En tverretatlig faggruppe vil styrke kompetansen og øke kunnskapen om det som skjer på dette området, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Les hele saken: Veivesenet med nytt forslag i kampen mot transportkriminalitet (YrkesBil, 22.09.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie