(Fafo Østforum, 31.01.19)

Utenlandske vogntog er tema i flere lederartikler

Utenlandske vogntog er tema i flere lederartikler

Trafikkfarlige utenlandske lastebiler og sosial dumping var denne uken tema i NRKs Debatten. Og flere norske aviser følger opp temaet i sine lederartikler.

Dødsfellene langs veiene

Utenlandske transportselskaper med sjåfører på luselønn kan operere tilnærmet fritt på det norske markedet. Norske myndigheter må stå i spissen for å stramme inn reglene for intrenasjonal transport, deriblant reglene for såkalt kabotasje, skriver Nationen på lederplass kriver Nationen på lederplass (31.01.19)

BA mener: – Streng grensekontroll vil redde norske liv

Trafikkfarlige utenlandske vogntog øker faren for alvorlige ulykker, og de har norske medskyldige. Norske oppdragsgivere kan ikke lenger få lov til bare å tenke på pris. De må også sjekke langt bedre hvem de engasjerer og stille krav til både lønns- og arbeidsforhold, og sikkerhet, skriver Bergensavisen på lederplass (31.01.19)

– Useriøse transportører må tas hardere

For to uker siden fikk 86 av 597 kontrollerte kjøretøy kjøreforbund i løpet av den fire dager lange storkontrollen som Statens vegvesen gjennomførte ulike steder i Nord-Norge. Kontrollene har dessverre også vist at mange av sjåføene har ulovlige lønns- og arbeidsvilkår. Vi må akseptere konkurranse i transportbransjen — slik er det i en åpen økonomi som den norske. Men vi kan aldri akseptere konkurranse på så ulike vilkår som vi nå har sett skremmende mange eksempler på, skriver Folkebladet på lederplass (31.01.19)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Relaterte seminarer

Forrige/neste