(Stortinget, 10.01.20)

Utenlandske sjåfører på norske vinterveier

Utenlandske sjåfører på norske vinterveier

– Synes statsråden det er greit at Norge ikke kan sette kompetansekrav til sjåfører som har tatt kjøreopplæring i land som har vinterveger som ikke kan sammenlignes med norske vinterveier?, spurte stortingsrepresentant Siv Mossleth (Sp) i skriftlig spørsmål før jul.

– Harmoniserte reglar for vegtransport i EØS gjer at vi ikkje kan setje eigne kompetansekrav til sjåførar frå andre land i EØS, svarer samferdselsminister Jon Georg Dale (FrP), og påpeker at kunnskap om kjøring under ekstreme værforhold nå er en del av yrkessjåførutdanningen i hele EØS. 

Les hele spørsmålet og svaret (Stortinget, 10.01.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste