tungt.no, 19.06.20

Transportkrim: Gassen i bånn for ulovlig kabotasje i Norge

Transportkrim: Gassen i bånn for ulovlig kabotasje i Norge

– Lista legges høyt for å anmelde ulovlig kabotasje, da vi vet at det meste uansett blir henlagt, sier kontrollør i Statens vegvesen, Ove Mareno Skogheim. Han understreker at dette sender et tydelig signal til de som spekulerer i kabotasje, og så lenge sakene ikke blir fulgt opp så er det full gass fra de bedriftene som driver med ulovlig kabotasje.

– Påtalemyndighetene må også tørre å holde igjen transporten som er stoppet til de får gjennomført et avhør. Veldig ofte har de ikke mulighet til å ta avhør, og dermed stopper saken opp. Jeg forstår at det er tidkrevende og dyrt å kontakte utenlandske påtalemyndigheter for å gjennomføre avhør av utenlandske eiere, men jeg tror ikke påtalemyndighetene forstår hvor mye dette skader norsk transportbransje, sier Skogheim.

Les hele saken: Gassen i bånn for ulovlig kabotasje i Norge (tungt.no, 19.06.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste