tungt.no, 19.06.20

Transportkrim: Gassen i bånn for ulovlig kabotasje i Norge

– Lista legges høyt for å anmelde ulovlig kabotasje, da vi vet at det meste uansett blir henlagt, sier kontrollør i Statens vegvesen, Ove Mareno Skogheim. Han understreker at dette sender et tydelig signal til de som spekulerer i kabotasje, og så lenge sakene ikke blir fulgt opp så er det full gass fra de bedriftene som driver med ulovlig kabotasje.

– Påtalemyndighetene må også tørre å holde igjen transporten som er stoppet til de får gjennomført et avhør. Veldig ofte har de ikke mulighet til å ta avhør, og dermed stopper saken opp. Jeg forstår at det er tidkrevende og dyrt å kontakte utenlandske påtalemyndigheter for å gjennomføre avhør av utenlandske eiere, men jeg tror ikke påtalemyndighetene forstår hvor mye dette skader norsk transportbransje, sier Skogheim.

Les hele saken: Gassen i bånn for ulovlig kabotasje i Norge (tungt.no, 19.06.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie