Justis- og beredskapsdepartementet, 15.05.20

Tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS

Tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS

Karantenebestemmelsene på Svalbard oppheves 1. juni, og en del permitterte arbeidstakere i Longyearbyen vil trolig komme tilbake i arbeid. Men ikke alle. Departementet utreder nå en støtte til hjemreise for utenlandske arbeidstakere som ikke har midler til å reise tilbake til sitt hjemland.

Utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen som ikke har rett til dagpenger eller andre stønadsordninger har fåt en tidsbegrenset støndsordning.Den varer til 20. juni og vil ikke bli forlenget.

Les hele pressemeldingen: Ordning med tilskudd til hjemreise fra Svalbard for borgere utenfor EU/EØS (Justis- og beredskapsdepartementet, 15.05.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste