FriFagbevegelse, 25.06.21

Tariffnemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag

I fjorårets lønnsoppgjør fikk Norsk Arbeidsmandsforbund plass en ny tekst i renholdsbedriftenes overenskomst. Den sikrer renholderne betaling for all reising mellom ulike oppdrag, og dekning for utgifter knyttet til reisetida. Renholdernes nye minstelønn er nå lovfestet. Men renholdere uten tariffavtale har fortsatt ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag.

Loven om allmenngjøring ble innført for å sikre at utenlandske arbeidstakere får samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidere, og bidrar til å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

Renhold er en av ni tariffområder som er allmenngjort i Norge.

Etter enigheten om renholdsoverenskomsten i desember ba LO på vegne av Arbeidsmandsforbundet nemnda om å allmenngjøre minstelønn og enkelte andre vilkår i den nye avtalen. Teksten om reisetid var en av bestemmelsene LO krevde allmenngjort.

Nå er tariffnemndas vedtak offentliggjort, og det er klart at det bare er de nye lønnssatsene, revidert etter mellomoppgjøret i april i år, som blir lovfestet. LOs krav om å allmenngjøre betaling for reisetid mellom alle oppdrag, ble avslått av nemndas flertall.

Les hele saken: Allmenngjøring i renholdsbransjen. Nemnda sa nei: Renholdere uten tariffavtale har ikke krav på betalt for reisetid mellom oppdrag (FriFagbevegelse, 25.06.21)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie