Fafo Østforum, 07.06.21

Allmenngjøringsvedtak i ni bransjer videreføres fra 1. juli 2021

Følgende ni områder er omfattet av en allmenngjort tariffavtale: bygg, skips- og verftsindustri, landbruk og gartneri, renhold, fiskeindustrien, elektro, godstransport,  persontransport med turbil overnattings-, serverings- og cateringverksomhet. Etter høringsrunde i vinter har Tariffnemnda behandlet innkomne begjæringer om allmenngjøringer og besluttet at alle videreføres med ikrafttredelse 1. juli 2021.

Tariffnemndas vedtak med tilhørende forskrifter vil bli publisert så snart de er ferdigstilt.

Høringssvar for hver av de ni bransjene finner du under Høringer på Tariffnemndas nettsider

 


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie