Parat, 03.06.20

– Styrker håndhevelse av regler om innleie, men fortsatt vanskelig for innleide å ta opp saken sin

– Styrker håndhevelse av regler om innleie, men fortsatt vanskelig for innleide å ta opp saken sin

Parats leder Unn Kristin Olsen mener styrking av håndhevelsen av regler om innleie av arbeidskraft er et riktig skritt på veien, og at bestemmelsene er viktig i kampen mot sosial dumping. Men Olsen mener at arbeidstakerorganisasjonene burde ha anledning til å gå til sak på eget initiativ.

– Det vil fortsatt være vanskelig for den enkelte innleide å ta opp saken sin i frykt for å
miste nåværende og fremtidige engasjement, sier Parat-lederen.

Stortinget vedtok i går å gi Arbeidstilsynets mulighet til å gi pålegg og reaksjoner ved brudd på vilkårene for innleie fra bemanningsforetak og kravet til likebehandling av innleide arbeidstakere er oppfylt. Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynet får tilsvarende myndighet innenfor sine områder.

Les hele saken: Styrker håndhevelse av regler om innleie (Parat, 03.06.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste