Matindustrien, 29.10.20

Partene enige om tiltak som på sikt vil gi bedre lønns- og arbeidsvilkår i landbruket

Partene enige om tiltak som på sikt vil gi bedre lønns- og arbeidsvilkår i landbruket

Fellesforbundet og NHO Mat og Drikke er enige i tariffoppgjøret for jordbruk og gartneri, en bransje der det har vært mye støy dette året om lønn og arbeidsvilkår. Partene er enige om å starte arbeidet for bedre lønnsvilkår, bransjeprogram for bekjempelse av useriøsitet og arbeidslivskriminalitet i grønn sektor, samt bransjeprogram for kompetanseheving.

– Dette er tiltak som på sikt vil styrke næringenes rammevilkår og de ansattes muligheter på sikt til bedre lønns- og arbeidsvilkår, sier Arvid Eikeland, faglig sekretær i Fellesforbundet og en av tre i delegasjonen som forhandlet med NHO Mat og Drikke.

Før årets oppgjør var minstelønnsssatsen 123,15 kroner timen. Fellesforbundet fikk ikke gjennomslag for lønnshopp for utlendinger i åkeren. Minstelønnen øker med 3 kroner timen. Resultatet ligger et godt bak oppgjørene i andre deler av i mat- og drikkevareindustrien (NNN-området), der det er gitt 5,60 kroner timen i økte minstelønnssatser fra 1. mai.

Les hele saken: Enighet for jordbruk og gartneri (Matindustrien, 29.10.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste