(Fafo Østforum, 26.09.18)

Østforums landrapporter er oppdatert

Østforums landrapporter er oppdatert

I Fafo Østforums landrapporter gis det fakta og tall om EUs medlemsland fra Sentral- og Øst-Europa. I tillegg har vi tatt med Hellas, Italia, Portugal og Spania. Rapportene tar for seg økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. Rapportene finner du her

Forrige/neste