Anbud365, 16.09.20

Oslomodellen evalueres, endringer utelukkes ikke

Oslomodellen evalueres, endringer utelukkes ikke

Den såkalte Oslomodellen for å bekjempe arbeidskriminalitet ved hjelp av offentlige anskaffelser er for tiden under evaluering. Det fremgår av et innspill fra Oslo kommune til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) i forbindelse med et svar som skal gis til EFTAs overvåkingsorgan (ESA). I innspillet utelukkes ikke at evalueringen kan føre til endringer i modellen.

Bakgrunnen for at evalueringen gjøres nå, er et vedtak i de kommunale myndigheter tilbake i 2017. Der heter det at man etter tre år skal se på om tiltakene i modellen har hatt effekt, hvis behov styrke tiltakene.

Les hele saken: Oslomodellen evalueres, endringer utelukkes ikke (Anbud365, 16.09.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste