SSB, 12.05.20

Økt arbeidsinnvandring i 2019

Økt arbeidsinnvandring i 2019

Arbeidsinnvandringen til Norge økte i fjor. Polakkene utgjør, i likhet med tidligere år, den klart største gruppen ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Nesten 37 500 ikke-nordiske statsborgere innvandret til Norge i fjor. Færre innvandret på grunn av flukt eller familiære årsaker, men arbeidsinnvandringen fortsatte å stige.

Arbeidsinnvandringen til Norge har økt de to siste årene etter å ha blitt redusert hvert år siden toppåret 2011 da det kom nesten 27 000 ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. Antallet arbeidsinnvandrere økte med 900 personer – fra 15 200 i 2018 til 16 100 i 2019.

Polakkene utgjør, i likhet med tidligere år, den klart største gruppen ikke-nordiske arbeidsinnvandrere. Det ble bosatt 3 600 polske arbeidsinnvandrere i 2019 – omtrent samme antallet som året før. Drøyt 1 800 litauere ble registrert som arbeidsinnvandrere i fjor – det er 200 færre enn i 2018. Den tredje største gruppen ikke-nordiske arbeidsinnvandrere var indere med nesten 1 000 personer – det er 200 flere enn i 2018. Deretter følger Romania (900), Storbritannia (650), Tyskland (600), Latvia (550) og Spania (550) med flest ikke-nordiske arbeidsinnvandrere som kom i 2019.

Les hele saken: Økt arbeidsinnvandring i fjor (SSB, 12.05.20)

Se også statistikken: Innvandrere etter innvandringsgrunn (SSB, 12.05.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste