Fafo Østforum, 18.08.20

Hvordan kan Norge tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft fra tredjeland?

Fafo skal i samarbeid med Agenda Kaupang se på erfaringer med arbeidsinnvandring fra land utenfor EU/EØS-området, såkalte tredjeland. En av problemstillingene er hvordan kan Norge på best mulig måte tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Det skal gjennomføres undersøkelser om erfaringer og synspunkter, både blant innvandrede arbeidstakere og norske arbeidsgivere. Spørsmålet er om det trengs endringer i regelverket for denne gruppen.

Prosjektdeltakere fra Fafo er Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Bjorn Dapi og Ester Bøckmann. Prosjektet er på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og skal være ferdig ved utgangen av 2021.

Fafos temaside: ArbeidsinnvandringHvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie