TØI, 09.12.20

Ny TØI-rapport om ulykkesrisiko for norske og utenlandske lastebiler

I mediene har det i mange år vært skrevet mye om dårlig sikkerhet for utenlandske godsbiler på norske veier sammenliknet med norske godsbiler. TØI har nå oppdatert risikotallene på oppdrag fra Statens vegvesen. Ulykkesutviklingen er svært positiv. Ulykkesrisikoen for tunge godsbiler går ned. Men fortsatt har utenlandske lastebiler dobbelt så høy ulykkesrisiko sammenliknet med norske.

For å se bort fra årlige variasjoner, sammenlikner vi risikoen for norske og utenlandske tunge godsbiler i to seksårsperioder: 2007–2012 og 2013–Risikoen til begge gruppene er nær halvert i den andre seksårsperioden.

Ulykkesdata for hele perioden 2007–2018 viser at det er store forskjeller i ulykkesrisiko avhengig av hvor de utenlandske godsbilene kommer fra.

Biler fra EUs første medlemsland (EU15 med unntak av Sverige og Danmark: Finland, Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia, Østerrike, Hellas, Italia, Luxembourg, Portugal, Spania) har høyest risiko, med 0,66 personskader per million kjørte km. Dette er om lag 2,5 ganger høyere enn norske tunge godsbiler som har 0,25 personskader per million kjørte km. 

Etter EU15-gruppen kommer svenske kjøretøy (0,48), polske og baltiske kjøretøy (0,39) og danske kjøretøy (0,35).

Les hele saken: Lavere ulykkesrisiko for både norske og utenlandske lastebiler (TØI, 09.12.20)


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie