(Fafo Østforum, 13.06.18)

Ny Fafo-rapport om offenlige anbud og bemanning i el-bedrifter

Mer enn halvparten av el-bedriftene har vært direkte involvert i offentlige anbud de siste to årene. Fafo-forskerne Rolf K. Andersen og Mona Bråten har undersøkt hvordan el-bedrifter bemanner slike prosjekter.

Rapporten bygger på spørreundersøkelser blant bedriftsledere og tillitsvalgte, samt casestudier av noen utvalgte offentlige prosjekter.

Forskerne skriver: "I casene finner vi eksempler på at press på pris kan gi utslag i bruk av innleie fra produksjonsbedrifter eller bemanningsbyråer. De tillitsvalgte er gitt en sentral rolle med hensyn til å overholde regelverket for slik innleie. Dette gjelder både årlige drøftinger, at man skal inngå avtale dersom man går ut over hovedregelen, og likebehandlingsprinsippet og den allmenngjorte tariffavtalen i elektro. Det gir derfor en viss grunn til bekymring når mer enn en av fire mener at de ikke har tilstrekkelig opplæring til å kunne håndtere spørsmål om innleie."

Denne rapporten er den andre og siste i et forskningsprosjekt om anbudsprosesser og bemanningsstrategier innen elektro, som Fafo utfører på oppdrag for EL og IT Forbundet.

roa mob

Rapportforfatterne Rolf K. Andersen og Mona Bråten.

 

 

 

 


Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie