NORCE, 12.05.20

Ny artikkel om den norske modellen mot a-krim i 2014–2019

Ikke la deg friste til å bruke svart arbeidskraft for å få malt gjerde eller bygget terrasse i sommer. Nå er det nulltoleranse for bruk av svart arbeidskraft. – Sammenlignet med tidligere er det i dag større risiko for å bli oppdaget og straffet. I de mest alvorlige sakene benyttes både fengsel, inndragelse og bot. I tillegg kan man si at forbrukere har fått et større ansvar for å undersøke om tjenestene de kjøper er lovlige, forteller Synnøve Jahnsen, forsker i NORCE.

Hun har undersøkt den norske modellen mot arbeidslivskriminalitet i perioden 2014 til 2019, og sammen med professor ved UiB, Lise Rykkja, publisert artikkelen Coordinating against work-related crime in Norway, der de beskriver utviklingen som har funnet sted.

– I 2014 var innsatsen mot arbeidslivskriminalitet stort sett ukoordinert og i stor grad drevet av engasjerte individer, såkalte ildsjeler. Man kan si at feltet var fragmentert og uoversiktlig. I dag preges feltet av en høyere grad av nasjonal politisk oppmerksomhet og prestisje. Dette har fått omfattende konsekvenser for måten man koordinerer innsatsen, noe som gjør det spennende å undersøke gjennom et organisasjonsperspektiv, sier Jahnsen.

Forskerne undersøkte relevante offentlige dokumenter og hadde 30 dybdeintervjuer med offentlige tjenestemenn og eksperter i to ulike perioder.

Når det gjelder tverrfaglig organiseringen innen feltet, kjenner ikke forskeren til tilsvarende innsats. Sett slik kan man kalle innsatsen et stykke pionerarbeid. Nasjonale strategidokumenter, forankring ved statsministerens kontor, nettverksgrupper og etablering av tverretatlige operasjonelle team er alt del av denne utviklingen.

–Det som er unikt med innsatsen mot arbeidslivskriminalitet er det tette samarbeidet mellom ulike departementer og etater som tradisjonelt gjerne strever med å samarbeide, og der politikkutforming gjerne preges av såkalt «silotenkning». Selv om det fortsatt er utfordringer med koordinering, har det i større grad blitt en felles forståelse av hva arbeidslivskriminalitet er, og det er etablert felles mål på tvers av de samarbeidende byråene.

Les hele saken: Nulltoleranse for bruk av svart arbeidskraft (NORCE, 12.05.20)

 

 


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie