(Fafo Østforum, 14.02.20)

Notat om EUs arbeidslivspolitikk

Arbeidsråd Mona Næss ved EU-delegasjonen i Brussel har lagt en oversikt over status og utviklingstrekk for EUs arbeids- og sosialpolitikk. Notatet innholder flere saksområder som er relevante for Østforum. 

  • Status for det nyetablerte europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA)
  • Den nye EU-kommisjonen og dens planer om minstelønn som nå er på høring
  • Status for endringer i trygdekoordineringsforordningen

 


Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie