(Fafo Østforum, 14.02.20)

Notat om EUs arbeidslivspolitikk

Notat om EUs arbeidslivspolitikk

Arbeidsråd Mona Næss ved EU-delegasjonen i Brussel har lagt en oversikt over status og utviklingstrekk for EUs arbeids- og sosialpolitikk. Notatet innholder flere saksområder som er relevante for Østforum. 

  • Status for det nyetablerte europeiske arbeidsmarkedsbyrået (ELA)
  • Den nye EU-kommisjonen og dens planer om minstelønn som nå er på høring
  • Status for endringer i trygdekoordineringsforordningen

 

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste