Norges Bondelag, 12.05.20

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke

Norges Bondelag ber regjeringen om en koronapakke

– Jordbruket er på mange måter relativt lite berørt av koronakrisen, men grøntnæringen opplever store utfordringer med tilgang på sesongarbeidskraft og medfølgende smittevernkostnader. Videre har prisen på importerte innsatsfaktorer, spesielt til kraftfôr, økt kraftig over kort tid, skriver Norges Bondelag i et brev til Mat- og landbruksdepartemetet.

– På tross av åpningen for både utenlandsk arbeidskraft og ansettelse avnorske sesongarbeidere, vil det fortsatt være både økt risiko og ikke minst økte kostnader knyttet til arbeidskraft i grøntsektoren denne sesongen. Norges Bondelag ber derfor om en koronapakke for å dekke de ekstraordinære kostnadene som oppstår i næringen på grunn av koronarestriksjoner og andre direkte effekter av koronakrisen.

Les hele saken: Ber om koronapakke (Norges Bondelag, 12.05.20)

Les brevet fra Norge Bondelag til Mat og Landbruksdepartementet (12.05.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste