Samferdselsdepartementet, 25.05.21

Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene

– Regjeringen er opptatt av like konkurransevilkår i veitransporten. Dette gjelder både norske og utenlandske transportører. Likevel ser vi at disse reglene ikke blir overholdt. Vi ønsker derfor en mer effektiv håndheving av kabotasjereglene gjennom økt bruk av overtredelsesgebyr og at Statens vegvesen kan ilegge gebyr på stedet i større grad enn i dag, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet sender Statens vegvesen på høring forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr. Forslagene gjelder i hovedsak brudd på kabotasjereglene. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. Høringsfristen er 16. august. Høringsdokumenter finner du her: Forslag til endringer i yrkestransportloven og ny forskrift om gebyr for overtredelser av yrkestransportloven (Statens vegvesen, 25.05.21)

Regjeringen har nylig også innført overtredelsesgebyr for blant annet brudd på kjøre- og hviletidsreglene i vegtrafikkloven. Disse reglene trer i kraft fra 1. september 2021.

Les hele pressemeldingen: Mer effektiv håndheving av brudd på kabotasjereglene (Samferdselsdepartementet, 25.05.21)

Les også saken: Er 50.000 cash på stedet avskrekkende nok? Vel, her foreslås gebyrprisliste for ulovlig kabotasje (tungt.no, 26.05.21)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie