Justis- og beredskapsdepartementet, 12.06.20

Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer

Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer

Med virkning fra 15. juni, endrer justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) bortvisningsforskriften for å utvide adgangen til innreise. – Vi åpner nå for at alle EØS-borgere som skal besøke mindreårige eller voksne barn, foreldre eller besteforeldre i Norge, får reise inn på besøk, sier Mæland.

– EØS-borgere som skal bosette seg sammen med ektefelle eller samboer i Norge har allerede rett til innreise, men nå utvider vi adgangen til innreise til også å gjelde for familiemedlemmer fra tredjeland som har fått innvilget søknad om familieinnvandring, sier Mæland.

Les hele saken:  Lettelse i innreiserestriksjoner for familiemedlemmer (Justis- og beredskapsdepartementet, 12.06.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste