(Velferd.no, 09.01.20)

Leder: NAV-skandalen og frykten for trygdeeksport

Leder: NAV-skandalen og frykten for trygdeeksport

– Polsk barnetrygd blir neppe et tema i Stortingets høring om Nav-skandalen. Men det er en forbindelse mellom skandalen, frykt for trygdeeksport og nyheten om at barnetrygden nå er høyere i Polen enn i Norge, skriver Øivind Fjeldstad, ansvarlig redaktør i Velferd.no.

– Politikere har uttrykt frykt for at Norge skal ende opp som Europas sosialkontor, og mye taler for at frykten for økt trygdeeksport har bidratt til å dreie oppmerksomheten vekk fra trygdemottakernes rettigheter. En nyhet fra Polen denne uka kan tyde på at frykten har vært overdrevet, skriver Fjeldstad.

Les hele lederen:  NAV-skandalen og frykten for trygdeeksport (Velferd.no, 09.01.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste