Utrop, 21.05.20

Lager korona-podcast på polsk

Lager korona-podcast på polsk

Veiledere ved Caritas ressurssenter har laget en podcast på polsk om aktuelle tema knyttet til koronapandemien.
Det bor over 120.000 polakker i Norge og målgruppen er veldig variert. Temaer i de seks episodene er smittevern, arbeidstakerrettigheter, permittering, NAV-regelverket, krisesituasjoner og hjelp til selvhjelp.

korona– Caritas etablerte en digital veiledningstjeneste helt i starten av korona-pandemien og vi opplevde at mange polakker tok kontakt med oss med spørsmål om smittevernregler, problemer med arbeidsgiver eller usikkerhet rundt jobbsituasjon. Da slo det meg at det hadde vært nyttig å lage en podcast om disse temaene slik at man kunne nå ut til enda flere polakker bosatt i Norge. Derfra var veien kort til at Caritas sendte en søknad om finansiering til Stiftelsen Dam og vi fikk innvilget midler. Vi begynte selve produksjonen den siste uka i april, sier Natasza Bogacz frivillig veileder hos Caritas ressurssenter.

Les hele saken: Lager korona-podcast på polsk (Utrop, 21.05.20)

Finn podcasten på Spotify under navnet "Koronawirus w Norwegii"

Relaterte temaer

Forrige/neste