Justis- og beredskapsdepartementet, 18.05.20

Koronasituasjonen: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner

Koronasituasjonen: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å begrense smittespredningen av covid-19. Loven skal erstatte nåværende bortvisningsforskrift. Lovforslaget er sendt på høring. Høringsfristen er allerede 20. mai.

– Som regjeringen annonserte 15. mai, legges det opp til bruk av innreiserestriksjoner en stund fremover. Vi ønsker en gradvis og kontrollert oppmykning, men må følge situasjonen nøye. Vi kan ikke utelukke at det vil bli behov for nye innstramninger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

I høringsnotatet redegjør departementet for hvordan reglene i den nåværende bortvisningsforskriften vil bli videreført i den nye særloven og i forskriften til denne. 

Det foreslås at den nye særloven om innreiserestriksjoner knyttet til covid-19 skal gjelde fram til 1. januar 2021.

Les hele pressemeldingen: Koronasituasjonen: Midlertidig lov om innreiserestriksjoner (Justis- og beredskapsdepartementet, 18.05.20)

Se også: Høring – midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen

Relaterte nyheter

Justis- og beredskapsdepartementet, 15.05.20
Justis- og beredskapsdepartementet, 13.05.20

Forrige/neste