Fafo Østforum / Europaparlamentet, 08.10.20

Behov for kombinasjon av politikk for minstelønn og minimumsinntekt

Koronakrisen: – Behov for kombinasjon av politikk for minstelønn og minimumsinntekt

«The COVID-19 crisis has added urgency to policies for income stabilisation through a policy mix of safeguarding wages and adequate minimum income schemes, both being a priority under the German Council Presidency» oppsummerer forfatteren av notatet Fair minimum wages for Europe : State of play and lessons from research. Notatet er skrevet på oppdrag fra sysselsettingskomiteen (EMPL) i Europaparlamentet.

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

LO-kontoret i Brussel / Svenska Dagbladet, 09.10.20

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste