Statens vegvesen, 07.05.21

Kontrolltiltak for å øke trafikksikkerheten og bedre konkurranse- og arbeidsvilkår i transportbarnsjen

Til sammen 13 kontrollører fra fem etater deltok i kontroll av tunge kjøretøy sør i Nordland i går. Arbeidstilsynet førte blant annet tilsyn med fem utenlandske sjåfører av norske kjøretøy. De gjennomførte også 14 kabotasjekontroller.

– Både Skatteetaten og Arbeidstilsynet tar med seg saker fra kontrollene som de vil analysere og følge opp videre. Det dreier seg blant annet om arbeidsforhold for utenlandske sjåfører, sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Helle Torill Sandvik.

Vegvesenet koordinerer minst tre tverretatlige samarbeidskontroller i Nord-Norge hvert år.

– Skatt, Arbeidstilsyn, Politi, Toll og vi i Statens vegvesen har forskjellige kompetanseområder og innfallsvinkler på kontrollplass. Men vi har de samme målene: økt trafikksikkerhet for alle trafikanter og til bedre konkurranse- og arbeidsvilkår i transportbransjen, sier Sandvik.

Les hele pressemeldingen: Fem etater sammen om kontroll (Statens vegvesen, 07.05.21)


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie