(MT Logistikk / Transport Inside, 09.01.20)

Kommentar: Effektiv håndheving fra dag én når de europeiske transportreglene strammes inn!

Kommentar: Effektiv håndheving fra dag én når de europeiske transportreglene strammes inn!

– Like før juleferien ble resultatet av trilogforhandlingene mellom Rådet, EU-parlamentet og Kommisjonen kjent. Enigheten om den såkalte Mobilitetspakke 1 var i sum gode nyheter for norsk transportnæring. Men dersom de norske myndighetene ikke følger opp med effektiv kontroll og sanksjonering av nytt regelverk er vi like langt, skriver Geir A. Mo, adm. dir. i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

I denne kommentaren oppsummerer Mo hva enigheten mellom Rådet, EU-parlamentet og Kommisjonen egentlig består av, og han skisserer fremdriften: En endelig avstemning mellom Rådet og EU-parlamentet er forventet å finne sted før sommeren 2020, før regelverket tidligst kan implementeres som lovgivning mot slutten av 2021.

Les hele kommentaren: Effektiv håndheving fra dag én når de europeiske transportreglene strammes inn! (MT Logistikk / Transport Inside, 09.01.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste