Byggenæringens Landsforening, 17.04.20

Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid innen bygg

Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid innen bygg

Store næringer som landbruket, verftsindustrien og byggenæringen har behov for innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft som pendler. Mange pendler mellom hjemsted utenfor Norge (hovedsakelig innen EØS) og arbeidstedet. Byggenæringens Landsforening (BNL) har utarbeidet forslag til hvordan man kan gjennomføre karantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for arbeidspendlere som blir rammet av lokale og nasjonale karanteneregler.

Det er mulig å legge til rette for gjennomføring av karantene på arbeidsstedet slik at karanteneoppholdet kan kombineres med utførelse av byggearbeid.

Les hele saken: Kombinasjon av karanteneopphold og utførelse av arbeid (Byggenæringens Landsforening, 17.04.20)

Se Forslag til kombinasjon av karanteneopphold med utførelse av arbeid (pdf)

Relaterte temaer

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste