(bygg.no, 22.12.19)

Leder: – Kampen mot akrim kommer til å dominere også i året som kommer

– Gjennom flere år er det ført en kamp mot arbeidslivskriminaliteten her i landet, men på vei til 2020 ser det ut som om kampen definitivt må fortsette med uforminsket styrke også inn i det nye tiåret, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

– Nå er det flere aktører og instanser som må ta grep. Ikke minst er det helt avgjørende at de ulike offentlige databasene og registrene snakkes bedre sammen – og at man får bedre rutiner på deling av informasjon i sanntid, skriver Brekkhus.

Les hele lederen: Nå må næringen og myndighetene stramme grepet (bygg.no, 22.12.19)

Se også:

NHO Service & Handel vurderer innstramminger etter bemanningsavsløring (bygg.no, 22.12.19)

BNL: – Alle som arbeider i byggenæringen skal behandles skikkelig og med respekt (bygg.no, 23.12.19)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie