SSB, 28.04.20

Innvandring i 2019: Flere indere enn svensker

Innvandring i 2019: Flere indere enn svensker

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at nettoinnvandringen til Norge økte i 2019 sammenlignet med året før, etter sammenhengende nedgang siden 2012. Personer med norsk statsborgerskap ligger på innvandringstoppen, etterfulgt av polakker, litauere. Antall med indisk statsborgerskap har økt jevnt og trutt de siste 10 årene, og i fjor passerte de svenskerne og inntok dermed fjerdeplassen.

Av de 52 200 som innvandret i 2019 var 7 600 norske statsborgere og 44 600 utenlandske, omtrent som året før. 26 800 utvandret, 9 300 norske statsborgere og 17 500 utenlandske.

Les hele saken: Oppgang i nettoinnvandringen (SSB, 28.04.20)

Se også statistikken: Flyttinger, Innvandringer og utvandringer etter statsborgerskap (SSB, 28.04.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste