bygg.no, 23.06.21

Innlegg: – NOKUT vil utvide godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring

– NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring viser seg å ha god effekt, og vår ambisjon er at den utvides til å gjelde flere land og yrker, skriver NOKUT-direktør Kirstin Vinje.

– Yrkene som er en del av ordningen, er ikke lovregulerte yrker. Det betyr at det ikke er et krav i loven om at man må ha en godkjenning for å utøve yrket. Det er opp til bedriften selv å avgjøre hvilke krav de ønsker å stille. Blant annet krever Statsbygg NOKUT-godkjenning for ansatte som har fag- eller yrkesopplæring fra utenfor Norden.

– Før godkjenningsordningen kan utvides med flere land, bør det komme en forskrift for godkjenningsordningen på plass, skriver Kristin Vinje.

Les hele innlegget: NOKUT vil utvide godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring (bygg.no, 23.06.21)


Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie