(Fafo, 01.02.19)

Hvordan forbedre situasjonen for utsendte arbeidstakere?

Hvordan forbedre situasjonen for utsendte arbeidstakere?

Fafo har bidratt i europeisk prosjekt om utsendte arbeidstakere. Resultatet er tre notater: om arbeidstilsynenes rolle og samarbeid over landegrensene, om fagbevegelsen klarer å ivareta denne gruppa og om mangelfull statistikk og informasjon. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård (bilde) har deltatt i prosjektet.

Her finner du notater og landrapporter

Forrige/neste