(forskning.no, 31.05.19)

Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem?

Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem?

Nå er det nesten like mange polakker som reiser ut av Norge som det er som kommer hit. Hvorfor velger de å dra hjem? Og klarer vi oss uten dem? Vi har tatt dem som en selvfølge. Og til og med sett på dem som et problem. Det siste viser en spørreundersøkelse Fafo har gjennomført nå i mai at vi fortsatt gjør.

 

Les hele saken Hvem skal bygge husene våre om polakkene drar hjem? (forskning.no, 31.05.19)

Relaterte nyheter

Forrige/neste