LO, 17.06.21

Holshipsaken opp på ILO-konferansen

LOs 1.sekretær Julie Lødrup er norsk fagbevegelses delegat på ILO-konferansen. I sitt innlegg på vegne av LO, Unio og YS la hun vekt på løsninger på pandemiens konsekvenser. Hun informerte også forsamlingen om Holship-dommen som i forrige uke falt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

For få dager siden dømte EMD at grunnleggende faglige rettigheter som retten til å organisere seg og streikeretten står over økonomiske rettigheter som de fire friheter i EØS-avtalen. Julie Lødrup slo fast at dette er en svært viktig avgjørelse for hele den europeiske fagbevegelsen.

Ny aktsomhetslov.
Lødrup informerte også om arbeidet med ny norsk lovgivning om selskapers ansvar for mer anstendige arbeidsvilkår i deres leverandørkjeder. Den nye loven som skal til behandling i Stortinget vil regulere frem åpenhet for tusenvis av selskaper rundt hvilke tiltak de tar for å sikre respekt for menneskerettigheter i verdikjedene.

Les hele saken: Holshipsaken opp på ILO-konferansen (LO, 17.06.21)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie