LO Brussel, 15.06.21

Holshipsaken: – Liten norsk tue kan velte stort EU-lass

Holshipsaken vil kunne sette varig spor etter seg etter at den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, EMD, har satt ting på hodet. Menneskerettighetene, inkluderte streikeretten, kan ikke bare settes til side ved henvisning til økonomiske rettigheter. EU-domstolen i Luxembourg har ved at par anledninger gjort det motsatte.

Sakene som Laval og Viking kom som et sjokk på europeisk fagbevegelse da den nærmest kategorisk slo fast at streikeretten måtte vike mot EU fire friheter, bl.a. fri bevegelighet av tjenester og personer.

EMD har kanskje ikke spikret skapet fast på en ny plass, men den rokker ved den ensidige økonomiske tankegangen som i økende gard har preget EU-samarbeidet etter innføringen av Maastricht-traktaten som så dagens lys i 1991.

Nå har dommerne i Strasbourg sagt nettopp noe av det som dommerne i Luxembourg har fryktet.

Les hele saken: Liten norsk tue kan velte stort EU-lass (LO Brussel, 15.06.21)

Les også sakene:

Holshipsaken er nå hos Menneskerettighetsdomstolen (LO, 08.09.20)

Høyesterett: Havneboikott i strid med EØS (arbeidslivet.no, 21.12.16)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie