(Civita, 17.10.19)

– Har EØS-avtalen alltid skylden for alt?

– Har EØS-avtalen alltid skylden for alt?

– Når landsmøtedeltakere i Fellesforbundet trekker frem sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, og svekking av organisasjonsgraden og arbeidslivsreguleringer som et grunnlag for å si opp avtalen, må vi spørre om disse problemene skyldes EØS-avtalen eller manglende oppfølging nasjonalt, og ikke minst manglende moral i de utsatte næringene, skriver Jan Erik Grindheim.

Les hele innlegget Har EØS-avtalen alltid skylden for alt? (Civita, 17.10.19)

Innlegget var publisert i Klassekampen onsdag 16. oktober 2019.

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste