(LO-kontoret i Brussel, 05.04.18)

Håndhevingsdirektivet: Strammere regler for utsendte arbeidere

Håndhevingsdirektivet: Strammere regler for utsendte arbeidere

Du har neppe hørt om det, men det heter håndhevingsdirektivet. Og hva skal det håndheve? Jo utsendingsdirektivet som nå er til revisjon. Utsendingsdirektivet gjelder hvilke vilkår en for eksempel polsk arbeider skal arbeide på under et midlertidig opphold i et annet land. I denne saken gir LO-kontoret i Brussel en kort innføring om saken.

Forrige/neste