Fafo Østforum, 05.08.20

Fafo-prosjekt: Har ABE-reformen hatt effekt på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Norge?

Fafo-prosjekt: Har ABE-reformen hatt effekt på arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i Norge?

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen) som ble introdusert av Solbergregjeringen fra og med budsjettåret 2015, innebærer et årlig kutt i de statlige driftsbudsjettene. Fafo skal i 2020 undersøke om ABE-reformen har hatt innvirkning på arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Sentrale etater i kampen mot arbeidskriminalitet er Arbeidstilsynet, politiet og Skatteetaten. Fafos undersøkelse vil omfatte disse etatene og a-krimsentrene, og gjennom dokumentstudier og intervjuer skal Fafo-forsker Åsmund Arup Seip kartlegge ressurssituasjonen i de mest sentrale etatene rettet mot bekjempelse av arbeidslivskriminalitet, og undersøke mulige effekter av ABE-reformen. Oppdragsgiver for prosjektet er LO.

Forrige/neste