(FriFagbevegelse, 06.12.18)

EU vil gi mindre makt til nytt europeisk arbeidstilsyn

EUs arbeidsministre kom i dag fram til et felles standpunkt i forhandlingene om det europeiske arbeidsmarkedsbyrået. De går inn for et nytt arbeidstilsyn med mindre slagkraft enn det EU-kommisjonen så for seg. Navnet er også endret. EU-kommisjonens opprinnelige forslag var «European Labour Authority». Det er nå endret til «European Labour Agency»

Navneendringen er ifølge EUs østerrikske formannskap ment å «gjenspeile det faktum at ELAs rolle skal begrenses til å bistå medlemslandene». Arbeidsministrene må nå vente på EU-parlamentets behandling før et endelig forlik kan inngås om hvilken rolle det nye byrået skal få. Les hele saken (FriFagbevegelse, 06.12.18)


Relaterte publikasjoner

Relaterte seminarer

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie