FAOS, 16.02.21

EU-intiativer presser den danske modellen

Felles europeisk minstelønn, nye og reviderte direktiver om utstasjonering, familie-arbeidsliv og arbeidsvilkår – det skorter ikke på nye tiltak fra EU-kommisjonen. FAOS-forskere har analysert EU's arbeidsmarkeds- og velferdspolitiske tiltak i perioden fra 2017–20. Analysen viser at danske aktører må kjempe hardt for å opprettholde respekten for den danske modellen.

Jens Arnholtz, Mikkel Mailand og Trine P. Larsen ved  Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-og Organisationsstudie (FAOS), ved Sociologisk Institut ved Københavns Universitet har skrevet en artikkel i FAOS nye informasjonsbrev. 

Nedenfor kan du lese utdrag fra artikkelen. Her kan du lese hele: EU-initiativer presser den danske model side 15 i FAOS information nr 1 i 2021

De tre FAOS-forskernehar også forfattet rapporten EU og arbeijdsmarket 2017–20 (pdf)

Utdrag fra EU-initiativer presser den danske model

Både Juncker-kommsjonen og von der Leyen-kommisjonen har de siste årene foreslått en rekke kontroversielle tiltak innenfor sosial- og arbeidsmarkedsområdet. FAOS-forskerne har sett på minstelønnsforslaget og tre direktiver som alle illustrerer at prioriteringen av EUs sosiale dimensjon kan legge press på den danske modellen.

Minstelønnsforslaget er det mest kontroversielle fordi det potensielt bryter med prinsippet om at EU ikke skal regulere lønn.

Det reviderte utstasjoneringsdirektivet har utvidet rammen for hva medlemslandene kan kreve at utstasjonerte virksomhet skal betale deres medarbeidere i lønn.

Familie-arbeidslivsdirektivet inneholder en rekke nye permisjonsrettigheter til foreldre og øvrige omsorsgivere. Fra dansk side var det en del kritistke røster mot at EU tildeler permisjonsrettigheter, som tradisjonelt er overenskomststoff.

Arbeidsvilkårdirektivet startet som en revisjon av det eksistrerende ansettelsesbevisdirektivet. Men revisjonen har vokst til et større og hetere politisk tema. En rekke europeiske aktører ønsket nemlig å bruke det til en mer generell forbedring av især de atypisk ansattes arbeidvilkår.

FOAS-forskerne oppsumerer: Ser vi på tvers av de minstelønnsforslaget og de tre direktivene så har den danske regjering og arbeidsmarkedsparter på ulikt vis forsøkt å beskytte den danske modellen. I flere tilfeller har de i samarbeid med nordiske og europeiske allierte oppnådd å påvirke de EU-prosessene til fordel for den danske modellen. I andre situasjoner har kanskje fått myket opp noen av formuleringenei direktivene, men de har ikke lykkes med å endre EUs dagsorden – til tross for at direktivene på forskjellig vis kan få en merkbar betydning for den danske modellen.


Relaterte tema

Allmenngjøring og minstelønn

Relaterte publikasjoner

 • FAOS-Rapport: EU og arbejdsmarkedet 2017–20
 • Relaterte nyheter


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie