NRK Nordland, 12.01.21

Egen «covid»-bil og full isolasjon av sesongarbeiderne skal hindre koronasmitte under skreifisket

Egen «covid»-bil og full isolasjon av sesongarbeiderne skal hindre koronasmitte under skreifisket

Mens folk som kommer fra utlandet til Norge skal i ti dagers karantene, må samtlige utenlandske sesongarbeidere sitte ti dager i isolasjon i Øksnes. Slik håper kommunen å hindre et smitteutbrudd under det viktige vinterfisket. Samtidig er kommunelegen bekymra for at arbeidere blir stigmatisert.

Også i år baserer fiskeindustrien seg i stor grad på utenlandske sesongarbeidere. De fleste kommer fra Øst-Europa, og land som har mye høyere smitte enn Norge. Derfor har kommunen innført mye strengere smittevernregler enn det myndighetene krever.

–  De får ikke lov til å gå i butikken eller møte andre folk, sier kommuneoverlege, Ellen B. Pedersen.

Hun mener at de strenge reglene fungerer bra. Samtidig er hun bekymra for at smittefrykt blant folk i kommunen, kan føre til at de utenlandske sesongarbeiderne blir stigmatisert.Lokalsamfunnet er helt avhengig av arbeidskrafta.

– Det er utenkelig å bo i Øksnes og ikke ønske sesongarbeidere velkommen, sier Pedersen.

Ved Myre Fiskemottak AS har de dannet et eget covid-team, og Kai Freddy Evensen er covid-ansvarlig.

– Ingen i næringa klarer å stille noen garanti for at vi ikke får smitte. Vår største frykt er nedstengning og stopp i produksjon. Vi tenker ikke lenger hvis vi får smitte, men når vi får smitte. Bedriften har fått laget sin egen «covid-bil». Ved hjelp av en lokal leverandør er pleksiglass montert for å hindre smitte når sesongarbeidere skal fraktes fra bopel til teststasjon, sier Evensen.

Les hele saken: Egen «covid»-bil og full isolasjon av sesongarbeiderne skal hindre koronasmitte under skreifisket (NRK Nordland, 12.01.21)

Relaterte temaer

Forrige/neste