IMDi, 20.08.20

Digital veiledningstjeneste for innvandrere

Digital veiledningstjeneste for innvandrere

Da Norge stengte ned 12. mars måtte også Caritas ressurssenter for innvandrere lukke sine dører i Oslo. Mange av Caritas’ brukere, særlig arbeidsinnvandrere, snakker lite eller ingen norsk. Kun få dager etter nedstengningen etablerte Caritas Norge en digital veiledningstjeneste bemannet med veiledere som snakker en rekke språk. Under pandemien har det vært mange spørsmål knyttet til permitteringsregelverk, dagpengesøknader og hjemreise/retur til Norge.

Caritas Norge har i flere år tilbudt drop-in veiledning på flere språk på sitt ressurssenter i Oslo. Målgruppen er innvandrere, og særlig arbeidsinnvandrere, som har behov for råd og informasjon knyttet til det å bo og arbeide i Norge. I perioden mars til august 2020 mottok Caritas 767 henvendelser til digital veiledningstjeneste. Siden mai har Caritas ressurssenter åpnet gradvis opp for fysisk oppmøte, men erfarer at mange fremdeles ønsker veiledning over telefon, og tar kontakt fra ulike deler av landet. Veilederne snakker en rekke språk, og svarer på spørsmål om blant annet smittevern, reise, permitteringsregelverk og dagpengesøknader.

Les hele saken: Digital veiledningstjeneste for innvandrere (IMDi, 20.08.20)

Relaterte temaer

Forrige/neste