(Fafo Østforum / SSB, 23.04.18)

Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer

Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer

Rekordstor nedgang i innvandring i fjor, mye fordi det kommer færre fra Syria. Det kom også færre europeere til Norge, i alt 1 900. 900 av disse var fra EU-land i Øst-Europa og 600 fra andre nordiske land.

Det kommer fortsatt flere polske og litauiske borgere enn det utvandrer, men flytteoverskuddet er redusert. – At så mange borgere fra EU-land i Øst-Europa forlater Norge har sammenheng med at konjunkturendringene innenlands og utenlands de siste årene har gjort det relativt mindre attraktivt å jobbe i Norge, påpeker Adrian Haugen Ordemann i Statistisk sentralbyrå. Les hele saken (SSB, 23.04.18)

Se også SSBs temasider Befolkningen og Flyttinger - Innvandring og utvandring

 

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste