Nationen, 18.05.20

Debatt: Bondens verste fiende

Debatt: Bondens verste fiende

 – Svært mange bønder tjener mindre enn minstetariffen til ansatte i landbruket. Altså tjener vi mindre per time enn det utenlandsk arbeidskraft i grønnsaksåkeren får. Den lave lønna til arbeiderne ble slått stort opp, når det ble aktuelt å bruke norsk arbeidskraft til slike jobber. Ja, lønna er så lav at den ikke er til å leve av, blir det sagt. Og den er heller ikke det, i et høykostland som Norge, så hvorfor er det slik? spør skribent og bonde Marianne Dolpen.

Hun mener det egentlige problemet er underbetaling av bonden, og at staten og faglagene
"tar en spansk en" når de lar norsk arbeidskraft få både lønn og utbetaling fra NAV.

– Med koronaen kom endelig den anerkjennelsen vi har ventet på så lenge. Bonden blir nå sett på som en kritisk viktig faktor i samfunnet, men fortsatt skal maten produseres på dugnad.

– At staten kan finne på slikt, er selvsagt ingen overraskelse. Men når Norges Bondelag og Norsk Bonde- Småbrukarlag presterer å legge ballen dø, før dommeren i det hele tatt har blåst for avspark, da har de utspilt sin rolle, skriver Dolpen.

Les hele innlegget: Bondens verste fiende (Nationen, 18.05.20)

Relaterte temaer

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste