(Fafo Østforum, 29.09.15)

Boklansering på ETUC-kongressen

Flere Fafo-forskere har bidratt til artikler om kollektive forhandlinger, allmenngjøring og lovfestet minstelønn i en ny bok som i dag lanseres på Den europeiske faglige samorganisasjonens kongress i Paris.

Artikkelsamlingen Wage bargaining under the new European Economic Governance. Alternative strategies for inclusive growth gis ut av European Trade Union Institute (ETUI), og Guy van Gyes (KU Leuven-HIVA) og Thorsten Schulten (WSI, Hans-Böckler-Stiftung) er redaktører. Kristin Alsos og Kristine Nergaard er medforfattere på kapittelet Changes in wage policy and collective bargaining in the Nordic countries – a comparison of Denmark, Finland, Norway and Sweden. Line Eldring er medforfatter på kapitlene Prospects and obstacles of a European minimum wage policy og The role of extension for the strength and stability of collective bargaining in Europe.

kalknelelLes mer om, og last ned, boken. Fafo-forskerne har bidratt i kapittel 4, 10 og 11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie